Aflevering 12

//Build/ Conferentie 2015 - Azure Service Fabric

Edwin van Wijk - 07-05-2015

In deze sessie vertelt Edwin over Azure Service Fabric. Dit is de opvolger van de cloud-services (web- en worker-roles) en maakt het bouwen en beheren van schaalbare systemen op basis van Micro services erg eenvoudig.

All dotnetFlix videos are produced and published by Info Support B.V.
under the Creative Commons 4.0 International-license
We're running on ASP.NET Core