Episode 7

Performance tuning the Build

Rolf Huisman - 10-04-2015

In deze sessie geeft Rolf een aantal tips om de performance van een machine te verbeteren. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat het aanzienlijk minder tijd kost om een build te draaien.

All dotnetFlix videos are produced and published
under the Creative Commons 4.0 International-license
We're running on ASP.NET Core